Terug naar de Beginpagina (Home) van Kredietrenteoverzicht.nl

Privacy statement

Persoonlijke gegevens
Kredietrenteoverzicht.nl respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Kredietrenteoverzicht.nl verwerkt voor toekomstige internetinitiatieven van Duraserve Internet, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klanten- cq. gebruikersbestand.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na verzoek per e-mail de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Duraserve Internet door dit te melden middels het contactformulier.

Aanpassen privacy statement
Kredietrenteoverzicht.nl en Duraserve Internet behouden het recht deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.